Skip to content

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

onderscheiding

Sinterklaasintocht Krakeel Hoogeveen

header-majo-2013

Orkest Koninginnedag

2

Malletband Sinterklaasintocht Krakeel Hoogeveen

3

De boerenkapel

4

De muziekvereniging voor jong en oud!

5

Afgelopen zaterdag ontving tijdens de jaarlijkse barbecue-avond Alfred Bisschop de voorzittershamer van Chr. Muziekvereniging Wilhelmina uit handen van zijn voorganger, Bert Nijmeijer.

Tijdens zijn openingstoespraak gaf de nieuwe voorzitter aan dat Wilhelmina voor een belangrijke mijlpaal staat, namelijk het 50-jarig bestaan van de vereniging in 2013. Een vereniging met negen afdelingen vraagt niet alleen veel enthousiasme en inzet van voorzitter en bestuur, maar vraagt ook de nodige inzet van de leden, aldus de heer Bisschop, die verder constateerde, dat de vereniging beschikte over een stevige basis waarop voortgebouwd kon worden.
Binnen dat kader is aantrekken van jeugd en het enthousiast maken van jonge mensen voor gezamenlijke muziekbeoefening voor de vereniging een voortdurend aandachtspunt en noodzakelijk, wil een muziekvereniging haar plaats en taak in de samenleving waar blijven maken. Een vereniging die ondernemend is en open staat voor nieuwe ontwikkelingen kan dan ook de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, zo betoogde de heer Bisschop. De nieuwe voorzitter sloot zijn speech af met woorden van dank voor het vele werk dat door zijn voorganger in het belang van de vereniging was verricht, waarna hij de aanwezigen uitnodigde voor de barbecue.